تکثیر گیاهان خاص و کمیاب
این شرکت آمادگی دارد تا نسبت به تکثیر گیاهان منحصر بفرد موجود در خانه و یا مزرعه شما اقدام نماید. ما میتوانیم گیاهان دارای رنگ، خصوصیات ژنوتیپی خاص مانند میزان محصول بالاتر، کیفیت بهتر و یا دارای ماده موثر بالاتر را با حفظ همان خصوصیات به هر تعدادی که شما نیاز داشته باشید تکثیر نموده و در اختیار شما قرار دهیم. همچنین این شرکت آمادگی دارد تا نسبت به تکثیر ژنوتیپهای اصلاح نباتاتی شما نیز اقدام نماید.
طراحی و احداث آزمایشگاه
این شرکت با تجربه احداث چندین آزمایشگاه در نقاط مختلف کشور، آمادگی دارد تا نسبت به طراحی ساختمان آزمایشگاه کشت بافت شما و تجهیزات مورد نیاز آن اقدام نماید.
مشاوره و طرح نویسی
آماده نمودن طرح توجیهی جهت ارائه به بانک و برآورد اقتصادی پروژه های مورد نظر شما در زمینه کشاورزی. همچنین تعیین گیاهان دارویی مناسب هر منطقه از دیگر خدمات این شرکت می باشد.
پروژ های مشترک تحقیقاتی
این شرکت آمادگی دارد تا در چهارچوب اهداف تجاری خود نسبت به انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی مشترک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای کشور اقدام نماید. در این خصوص تاکنون موارد زیر در این شرکت انجام گردیده است:
1. تولید نشاء پنبه با همکاری سازمان جهادکشاورزی اصفهان
2. کشت بافت گیاه ژربرا با همکاری دانشگاه اصفهان
3. جنین زایی گیاه سیب زمینی با همکاری دانشگاه اصفهان
4. تولید مینی تیوبر سیب زمینی به روش ایروپونیک با همکاری دانشگاه رفسنجان
5. تولید و اندازه گیری مواد موثر زرین گیاه در سیستم کشت بافت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خدمات آموزشی
این شرکت در قالب طرح های کارورزی و دانشجویی نسبت به آموزش علاقه مندان اقدام می نماید.
انتقال دانش فنی
این شرکت آماده انتقال دانش فنی کشت بافت گیاهان مختلف به متقاضیان می باشد.